Masterplan Noeveren

Noeveren Bezorgd heeft een masterplan opgemaakt met een 9-punten programma. Dit masterplan is een ruimtelijke vertaling van het beschermingsbesluit van 1986.

Hieronder kan je het programma lezen en het masterplan bekijken.9-punten A
9-punten B
Masterplan

Masterplan Noeveren

Het gemeentebestuur heeft ook een voorontwerp van het masterplan opgesteld. Het verschilt van het plan van Noeveren Bezorgd doordat op acht locaties woning- en bouwprojecten worden voorzien. Deze voorstellen zijn strijdig met het beschermingsbesluit dat enkel het behoud van de kleinschalige woningbouw toelaat. Zo is opnieuw op vraag van de gemeente door groep Talboom op de gronden aan de Rupel een grootschallig woningbouwproject ingetekend. Hiervoor is dan een nieuwe ontsluitingsweg nodig achter de ‘Averechtse Root’.Plan Gemeente