//

Noeveren Bezorgd

Maart 2015 organiseren enkele bezorgde Noeverianen een volksvergadering. Er circuleerden berichten dat groep Talboom op de gronden van de vroegere steenbakkerij Peeters & Van Mechelen, eigendom van de Vlaamse Waterweg, grootschalige projectontwikkeling plant. Ondanks de bescherming ging het over honderden appartementen aan de Rupel, het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg en het volbouwen van een open ruimte. Noeveren bezorgd is geboren. Nu drie jaar later weten de Noeverianen nog steeds niet waar ze aan toe zijn en gaat het protest verder.

>