Noeveren Manifest

Van 20 mei tot 14 oktober loopt er in de Machinehal in Noeveren een tentoonstelling van Camiel Van Breedam, getiteld: De jachtvelden langsheen de Rupel.

Hier hoort een pamflet bij, en dat kan u downloaden via volgende link:

Pamflet

De papieren versie is te koop voor 10 euro. Onze contactgegevens vindt u elders op deze site.