Klacht Van Heygen

Noeveren Bezorgd heeft klacht ingediend tegen de plannen om op de plaats waar vijf beschermde droogloodsen staan woningen te bouwen en een weg aan te leggen.

Spirit Yacht is het laatste actief bedrijf op Noeveren. Het is watergebonden en past perfect binnen het dorpsgezicht. Ontwikkelaars en de gemeente willen Spirit weg met in eerste instantie als doel appartementen te bouwen. Nu is er sprake van groepswoningbouw van ééngezinswoningen, opnieuw grootschalig. Hiervoor is in februari het groen al verwijderd.


Kranen

Tegen de eigenaar is klacht neergelegd wegens het verwaarlozen van 5 beschermde droogloodsen. Tegen de mogelijke ontwikkelaar is klacht neergelegd wegens het illegaal kappen van bomen.


Van Heygen

Het is duidelijk dat andere regels gelden voor de kleine man dan voor de grote eigenaar. De woning van de kleine man wordt openbaar verkocht wegens verwaarlozing en leegstand. De grote eigenaar zou straffeloos beschermde droogloodsen kunnen laten invallen… Wij reageren!


Bekijk hier integraal de presentatie bekijken die we hierover hebben getoond op de wijkraad.